background image

logo Reinoud’s͢ Blog

Persoonlijke blog van Reinoud Kaasschieter. | Personal blog by Reinoud Kaasschieter.

2022-11-01

Slanke Engelse wissel van Märklin | Slim double slip from Märklin

Marklin 24720Eindelijk is hij er: de slanke Engelse wissel voor Märklin C-rails, artikelnummer 24720. Door deze wissel kan je realistische stationsemplacementen bouwen. Vooral met lange rijtuigen zien wisselstraten met de 12,1° wissels er zo veel beter uit. Je moet er wel de ruimte voor hebben. Alleen vind ik de adviesprijs van €99,99 wel erg aan de hoge kant.

It’s finally here: the slim double-slip switch for MärklinC-tracks, article number 24720. This switch allows you to build realistic station yards. Especially with long carriages, switch ladders with the 12.1° turnouts look so much better. You have to have the space for it. However, I find the suggested retail price of €99.99 a bit on the high side.

Foto | Photo: © Märklin GmbH.

2022-08-24

Nieuwe baanontwerpen | New model railway design

Neerwaartse spiraalGisteren heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuw ontwerp met een ondergronds opstelstation. Ik wilde nagaan of een ondergronds opstelterrein ook mogelijk is bij kleine modelbanen. Door gebruik te maken van kant-en-klare klimspiralen denk ik dat dit ontwerp toch gemakkelijk te bouwen is.

Ook heb ik een kleinere versie van de Camee-modelbaan toegevoegd.

Yesterday I published a new page of my site “The Design of Small Model Railways”. With a new design with an underground fiddle yard. I wanted to investigate if an underground staging yard can be used for small model railways. By using ready-made helixes I think this design is easy to build.

I also added a smaller version of the Cameo layout.

2022-07-17

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

Faller Ontwerp 1Vandaag heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuwe ontwerp gebaseerd op een baanontwerp uit de oude Faller-brochure «Baanontwerpen 840». Ik ben op de klassiek tour gegaan en gekeken hoe je ontwerp uit de jaren 70 kan herontwerpen tot een gemoderniseerd ontwerp. Nu op basis van Märklin C-rails.

Today I’ve published a new page on my site “Small layout design”. With a new design based on a track plan from the old Faller brochure «Track Layout Plans 840». I made a rather old-fashioned redesign a track plan from the 70s into a modernised design. Now based on Märklin C-track.

2022-06-28

Algoritmes, artificial intelligence en ethiek - Een atechnische inleiding

This text is only in Dutch.

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media dat algoritmes een bedreiging (en een kans) vormen. Maar wat is eigenlijk een algoritme en waarvoor worden zij gebruikt? En waarom zorgen juist slimme algoritmes voor problemen? In deze inleiding wordt beschreven wat algoritmes zijn, wat artificial intelligence is en welke ethische uitdagingen deze algoritmes hebben.

Lees verder

2022-03-24

Niet zo slimme AI is best wel nuttig | Not so smart AI can be quite useful

Sketchy figurine saying: I'm smart, I thinkIn oktober 2021 werd de voltooiing van de onvoltooide symfonie nr.10 van Beethoven uitgevoerd. Deze keer was het muziekstuk niet afgemaakt door een componist, maar door een AI-programma. Ondanks het feit dat de makers er hoog van opgaven dat computers eindelijk creatief zijn, bleek het resultaat nogal mager. «Bloedeloos, saai, majesteitsschennis» recenseerde Trouw.

Lees verder

2022-02-24

Inclusieve Artificial Intelligence

This text is only in Dutch.

 Computer display in flat styleErdinç Saçan schreef voor de Fontys Hogescholen een boek over «Inclusieve Artificial Intelligence».

Dit boek is een poging om aan de hand van interviews met experts uit het veld te kijken hoe AI op de juiste, onbevooroordeelde (neutrale) manier kan worden ingezet. Daarom legde Erdinç de experts twee vragen voor:

  • Kunnen we algoritmen inzetten voor het algemene belang, om zo discriminatie en ongelijkheid te bestrijden?
  • Algoritmes nemen steeds meer beslissingen voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat dit op een inclusieve manier gebeurt?

Lees verder

2021-11-01

Ethiek van KI is eigenlijk ethiek van automatisering

This text is only in Dutch.

Ook een automatiseringsproject moet ethisch kloppen.

KompasIn een artikel uit 2017 stelt Tom Rikert dat Kunstmatige Intelligentie (KI) echt loont wanneer het wordt gebruikt om processen vergaand te automatiseren. KI die menselijke denkprocessen wil imiteren, is academisch gezien interessant, maar levert voor bedrijven nog niet veel op. Beter eenvoudige KI die de productiviteit vergroot dan ingewikkelde intelligentie die maar sporadisch gebruikt kan worden.

Lees verder

2021-09-23

The application of ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

“Building software applications with ethical requirements and guidelines – next to the functional and non-functional requirements – creates better and more relevant applications for consumers, users, and society.”

Person riding on a monowheelConsumers and users of software applications expect those same applications to behave ethically – even being capable of fostering ethical behavior in companies and society.

A significant number of people expect organizations, like businesses and government bodies, to use algorithms that are ethical, meaning that they are transparent, fair and non-discriminatory. So how can we embed the ethical discussions around applications into our organizations?

Lees verder

2021-07-21

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Lees verder

2021-07-03

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

BR628 in Sigmaringen, DuitslandVandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met twee nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Amerikaanse tour gegaan en gekeken hoe je treinplaat met een ovaal kan uitbreiden met een kopstation. Allemaal op basis van Märklin C-rails. Verder heb ik een ouder ontwerp van Iain Rice opnieuw getekend, ook met Märklin C-rails.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With two new designs. I went American and investigates how you can extend a baseboard with an oval track with a terminus station. All based on Märklin C-track. And I’ve redrawn an older plan from Iain Rice, also with Märklin C-track.

2021-06-09

ECM is dood. Leve informatiemanagement?

This text is only in Dutch.

The Information Management section during the Operational Readiness InspectionEnterprise content management (ecm) bestaat niet meer. Dat wil niet zeggen dat er geen ecm of documentmanagement-systemen meer verkocht worden. Nog steeds worden er documenten geschreven en bewerkt, opgeslagen en gedeeld, bewaard en weggegooid. Maar als concept is ecm verouderd. De taken en verantwoordelijkheden die hier vroeger onder vielen, scharen we nu onder Information Management of Information Governance.

Lees verder

2021-05-10

Human in the loop: (how) will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Infinity loopArtificial intelligence (AI) is used more and more in real-life business situations. Many businesses implement AI technology to reduce operational costs, increase efficiency, grow revenue, and improve customer experience. But sometimes, they are confronted with ill-behaving AI. AI decisions can be biased, discriminatory, or even malicious. The need to keep AI in check is real and human supervision seems necessary to restrain AI.

Lees verder

2021-04-23

Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

This text is only in Dutch.

Key 2019 memes by Futurist Gerd LeonhardTechnologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

Lees verder

2021-03-04

Pizza!

Pizza-modelbaan

Vandaag heb ik een nieuwe modelbaan op mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Geïnspireerd door de smalspoorbanen op de Britse eilanden, begon ik wat rollend materieel en landschap te verzamelen in de Engelse schaal 1:76. Samen met mijn voorliefde voor vervallen gebieden en plekken in het landschap zonder een specifiek doel, wilde ik een niet nader gedefinieerd stukje land uitbeelden.

Today I’ve published a new layout on my site “Small layout design”. Inspired by the narrow gauge railways on the British Isles, I started to collect some rolling stock and scenery in scale 1:76 or 4 mm scale. Together with my love for run-down areas and patches in the landscape without a dedicated purpose, I wanted to depict some non-descript piece of land.

2021-02-10

AI ethics is more than a framework

Deze tekst is alleen in het Engels.

Steel framework of a bridge Discussions around Artificial Intelligence (AI) and ethics are getting pace this year. A lot has been done at universities, technology companies and consulting firms. Many large tech firms have published frameworks on how your organization can build customer trust. These frameworks outline how to embed ethics within your AI projects and applications. But is following these frameworks enough to become truly ethical around AI? I’m afraid not.

Lees verder