reinoud’s personal blog

To content | To menu | To search

ECM & AI

ECM, IBM, AI, Watson en alles daaromheen. | ECM, IBM, AI, Watson and everything related.

Entries feed - Comments feed

Tuesday 28 January 2020

Machine learning is een blijvertje | What will artificial intelligence bring in 2020

2019-2020Als een kunstmatige intelligentie (ai)-expert wordt mij vaak gevraagd: wat gaat er dit jaar gebeuren? Ik heb geen glazen bol om in de toekomst te kijken, of ai-systeem om dit soort voorspellingen te doen, maar er zijn enkele interessante trends die ik u zeker niet wil onthouden.

Continue reading...

Monday 9 December 2019

A designer's view on AI ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

Ethics wordcloudA three part article on ethical Artificial Intelligence. What is ethics in AI and what can you do to implement it in your business?

Continue reading...

Monday 11 November 2019

Rebuilding a cathedral – or how to create a compelling business case

Deze tekst is alleen in het Engels.

This blog post tries to analyze what we can do to make our audience believe in our business plans. A lot can be said about this topic.

Notre Dame de Paris, FranceOn April 15, 2019, the Notre Dame Cathedral in Paris caught fire. This was a catastrophe not only for Paris and France, but for the whole world as well. Money soon poured in to make a reconstruction and restoration possible. Capgemini also donated generously and enough funds have already been promised to restore the building to its former glory.

Continue reading...

Wednesday 9 October 2019

AI en minderheidsgroeperingen: 6 richtlijnen om onbewuste vooroordelen in kunstmatige intelligentie te voorkomen

This text is only in Dutch.

AI netwerkRegelmatig verschijnen berichten in de media hoe bij dataprojecten bepaalde groepen mensen onbewust worden gediscrimineerd. Algoritmes of kunstmatige intelligentie zien met name minderheidsgroeperingen in de samenleving over het hoofd. Ze worden hierdoor uit- of buitengesloten, zodat ze geen eerlijke kans hebben op een baan, inkomen, opleiding enzovoorts. Dit leidt tot maatschappelijk ongewenste discriminatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat ethiek tijdig wordt geadresseerd in dataprojecten en dat minderheidsgroepen niet over het hoofd worden gezien?

Continue reading...

Monday 24 June 2019

Haal eerst de bias uit de mens

This text is only in Dutch.

Zolang mensen discrimineren, zullen AI-systemen dat ook blijven doen

In het april-nummer van ag connect beschrijft Jasper Bakker hoe een systeem voor recruitement van nieuwe personeelsleden seksistisch werd. Het was juist de bedoeling van Amazon om gender-bias te voorkomen. Maar door het gebruik van historische data werd het historisch gegroeide seksisme van Amazon netjes hergebruikt in het nieuwe systeem. Het systeem faalde in zijn doelstelling en werd buiten gebruik gesteld.

Continue reading...

Tuesday 26 March 2019

Cognitieve documentverwerking versnelt organisatie | Cognitive document processing makes organizations faster

A U.S. Marine Corps role player with the Security Cooperation Task Force Africa Partnership Station (APS) 2012 ground combat element fills out an evacuation control centerInputmanagement betekent zoveel als systemen die informatie van buiten een organisatie geordend naar binnen brengen en daar distribueren. In het verleden betrof het papieren documenten, bezorgd met de post of per fax. De methode die grote organisaties toen zijn gaan toepassen, was het digitaliseren van de centrale postkamer.

Continue reading...

Monday 25 March 2019

Automatische metadata: waarom eigenlijk? | Automatic metadata: Why actually?

Copyright catalogs at the Library of CongressZolang ik in het werkveld enterprise content management (ECM) vertoef, zijn er altijd discussies geweest over metadata van documenten. Metadata toekennen is het middel om documenten te zoeken en te vinden. Het is een belangrijk hulpmiddel om een zaak of een proces met een document te starten. Maar steeds komt de discussie naar boven welke en hoeveel metadata er nodig zijn. Met daarop volgend de vraag door wie en wanneer deze metadata moeten worden vastgelegd.

Continue reading...

Tuesday 5 February 2019

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

This text is only in Dutch.

Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van systemen is in feite een inherent ethische activiteit. Daarom moeten opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers op de hoogte zijn van ethiek en leren om deze in hun werk op te nemen.

Definition of EthicsMet de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Continue reading...

Thursday 29 November 2018

Artificial intelligence: Learning from insights

Deze tekst is alleen in het Engels.

Business intelligence (BI) and AI use the same statistical techniques, but can we use BI in place of AI?

Brain superimposed on electrical cicuitsAt one of my latest presentations on artificial intelligence (AI), a member of the audience asked me about the difference between business intelligence (BI) and AI. As BI and AI use the same statistical techniques, why can’t we use BI where AI is just hype?

Continue reading...

Thursday 1 November 2018

Grootscheepse data-analyses zijn niet het antwoord op fraude | Why mass data analytics isn’t the answer to fraud

Fraude-opsporing moet zowel ethisch als legaal zijn.

Fraude is een regelmatig terugkerend onderwerp op de voorpagina’s van de kranten. De verontwaardiging onder politici en burgers is steevast groot, want het gaat vaak om publiek geld. De verontwaardiging verrast me niet. Maar wat ik wel verontrustend vind, is dat allerlei data-analisten beweren dat ze fraude kunnen ontdekken met wat slimme zoekvragen. Wat een optimistische kijk op de wereld.

Continue reading...

Wednesday 10 October 2018

Augmented artificial intelligence: Will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Augmented Intelligence seems to be the way to push the AI revolution forward. But will it work, or is it just marketing talk to gain acceptance and trust?

Artificial Intelligence

One of the methods of using artificial intelligence (AI) is to augment the user. AI will only be used to assist the human worker, not replace him. Augmented Intelligence seems to be the way to push the AI revolution forward. But will it work, or is it just marketing talk to gain acceptance and trust?

Continue reading...

Friday 10 August 2018

Zet AI in op bulkprocessen | Adopting AI in business processes

Artificiële intelligentie is niet zo slim, wel erg snel.

Business idea diagram graphAl zijn er al veel softwarepakketten met ingebouwde artificiële intelligentie op de markt, een specifieke oplossing vereist nog veel ambachtelijk handwerk.

Maar deze specifieke systemen bieden wel het voordeel dat AI wordt ingezet op die bedrijfsprocessen waar het meeste voordeel behaald kan worden. Maar de vraag is: welke processen zijn nu het meest geschikt om AI toe te passen?

Continue reading...

Thursday 21 June 2018

Vooroordelen standaard in data | Even the artificial intelligence you buy is prejudiced

Ook in goed getrainde software zitten fouten.

Puzzle missing pieceMisschien kent u deze reclame uit 1999 nog: een groepje Hollanders wil in Friesland het ijs op, maar vragen eerst een passerende Fries of het kan. Deze antwoordt: ‘Het ken net.’ Ze gaan het ijs op en zakken erdoorheen.

Continue reading...

Tuesday 15 May 2018

Documentmanagement: stel de gebruiker centraal

This text is only in Dutch.

Recent stond er een artikel in Trouw over een onderzoek van het NIBUD. De conclusie was dat gewone burgers, mensen zoals u en ik, de weg wel eens kwijtraken in de stortvloed van digitale informatie die over ons heen komt. En dan praat ik niet over nepnieuws, maar over rekeningen, belastingbrieven, abonnementendie in digitaal formaat […]

Stapels papieren

Recent stond er een artikel in Trouw over een onderzoek van het NIBUD. De conclusie was dat gewone burgers, mensen zoals u en ik, de weg wel eens kwijtraken in de stortvloed van digitale informatie die over ons heen komt. En dan praat ik niet over nepnieuws, maar over rekeningen, belastingbrieven, abonnementendie in digitaal formaat langs allerlei kanalen naar ons worden opgestuurd. Toen alles nog per post op papier binnenkwam, was het nog redelijk overzichtelijk, maar nu ontbreken de digitale vaardigheden om deze informatiestroom te verwerken. Met alle gevolgen van dien, zoals betalingsachterstanden en overbodige abonnementen.

Continue reading...

Monday 5 March 2018

Building a document-based chatbot

Deze tekst is alleen in het Engels.

Chatbot robot

When used for information transfer, chatbots can be used to direct the user to the information he or she wants. Using question–answer pairs, the user can traverse the knowledge captured in the chatbot.

Continue reading...

Thursday 21 December 2017

2018: Voorbij de AI-hype… | 2018: Beyond the AI hype!

20182017 was het jaar van artificiële intelligentie (ai). Althans, dat wilden de voorspellers ons doen geloven. Maar is het ook gebeurd? Wat zeker is, is dat er veel “ai-washing” heeft plaatsgevonden. Niet-intelligente it-producten werden van een ai-label voorzien. Wat mijn collega Ron Tolido “fake ai” noemt. Amazon webservices weet al sinds 2005 effectief in te spelen op de grote ai-belofte. Maar waar is de onderliggende technologie?

Continue reading...

Wednesday 8 November 2017

Ik ben niet bang voor AI, ik ben bang voor slechte AI

This text is only in Dutch.

Zal kunstmatige intelligentie een bedreiging gaan vormen voor de mensheid?

2013_11_060021d - (t3)Als AI zo ver gevorderd is dat het slimmer is dan mensen, wat zal er dan gebeuren? Zal AI zijn conclusies trekken en de mensheid gaan overheersen of zelfs uitroeien? Niet de minsten vrezen het laatste. Elon Musk en Bill Gates waarschuwen hiervoor en willen dat de overheid toezicht gaat houden op AI. Mark Zuckerberg denkt dat het zwaar wordt overdreven, terwijl anderen denken dat AI niet zover is of kan komen dat het een serieuze bedreiging gaat vormen.

Continue reading...

Wednesday 4 October 2017

Quality Data, a must have for AI

Deze tekst is alleen in het Engels.

With the advent of Artificial Intelligence (AI) we are able to analyse data in more depth than ever before.

Quality in scrabble lettersAI techniques like Machine Learning (ML) can unravel deeper insights from sets of data than traditional statistical techniques. Big Data both requires and enables these new methods. We can now access large amounts of data through mass storage and high performance computing.

Continue reading...

Wednesday 2 August 2017

Wie is bang voor AI?

This text is only in Dutch.

Ik ben niet bang voor AI, ik ben bang voor slechte AI.

2013_11_060021d - (t3)

Deze zomer is de bekende discussie weer eens losgebarsten: ‘Zal artificiële intelligentie(AI) een bedreiging worden voor de mensheid?’ Wat zal er gebeuren als AI-systemen zo ver gevorderd zijn dat zij slimmer zijn dan mensen?

Continue reading...

Wednesday 19 July 2017

Kunnen computers content creëren? | Can Computers Create Content?

Poster Small Dada SoiréeComputergebaseerde creativiteit krijgt steeds meer aandacht en elke dag worden er nieuwe voorbeelden gepubliceerd. Computers helpen mensen om filmtrailers te maken, muziek te componeren en zelfs nieuwsartikelen te schrijven.

Continue reading...

- page 1 of 4