logo Reinoud’s͢ Blog

Persoonlijke blog van Reinoud Kaasschieter. | Personal blog by Reinoud Kaasschieter.

2019-10-09

AI en minderheids­groeperingen: 6 richtlijnen om onbewuste vooroordelen in kunstmatige intelligentie te voorkomen

This text is only in Dutch.

AI netwerkRegelmatig verschijnen berichten in de media hoe bij dataprojecten bepaalde groepen mensen onbewust worden gediscrimineerd. Algoritmes of kunstmatige intelligentie zien met name minderheidsgroeperingen in de samenleving over het hoofd. Ze worden hierdoor uit- of buitengesloten, zodat ze geen eerlijke kans hebben op een baan, inkomen, opleiding enzovoorts. Dit leidt tot maatschappelijk ongewenste discriminatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat ethiek tijdig wordt geadresseerd in dataprojecten en dat minderheids­groepen niet over het hoofd worden gezien?

Lees verder

2019-08-01

Faller verkoopt ook TomyTec | Faller also sells TomyTec

Net ontdekt. Faller verkoopt ook TomyTec. Dat is goed nieuws, omdat de rails en wissels van Tomix heel geschikt zijn voor kleine modelspoorbanen. De krappe bogen en korte wissels maken een compact spoorplan mogelijk. En TomyTec heeft een uitgebreid assortiment straatsporen. Geschikt voor de schalen N en H0e. Nu hoef je deze artikelen niet meer in Japan te bestellen.

Ik heb de rails zelf toegepast bij mijn Moppe treinbaan.

Just discovered. Faller also sells TomyTec. That’s good news, because the track and switches of Tomix are highly suitable for small model railways. The narrow curves and short turnouts make compact track plans possible. And TomyTec has a large program of street tracks. Suitable for N-scale, British OO9-scale and European H0e-scale. Ordering in Japan is no longer necessary.

I’ve used the track on my own Moppe layout.

2019-06-24

Haal eerst de bias uit de mens

This text is only in Dutch.

Zolang mensen discrimineren, zullen AI-systemen dat ook blijven doen

In het april-nummer van ag connect beschrijft Jasper Bakker hoe een systeem voor recruitement van nieuwe personeelsleden seksistisch werd. Het was juist de bedoeling van Amazon om gender-bias te voorkomen. Maar door het gebruik van historische data werd het historisch gegroeide seksisme van Amazon netjes hergebruikt in het nieuwe systeem. Het systeem faalde in zijn doelstelling en werd buiten gebruik gesteld.

Lees verder

2019-03-25

Automatische metadata: waarom eigenlijk? | Automatic metadata: Why actually?

Copyright catalogs at the Library of CongressZolang ik in het werkveld enterprise content management (ECM) vertoef, zijn er altijd discussies geweest over metadata van documenten. Metadata toekennen is het middel om documenten te zoeken en te vinden. Het is een belangrijk hulpmiddel om een zaak of een proces met een document te starten. Maar steeds komt de discussie naar boven welke en hoeveel metadata er nodig zijn. Met daarop volgend de vraag door wie en wanneer deze metadata moeten worden vastgelegd.

Lees verder

2019-02-05

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

This text is only in Dutch.

Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van systemen is in feite een inherent ethische activiteit. Daarom moeten opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers op de hoogte zijn van ethiek en leren om deze in hun werk op te nemen.

Definition of EthicsMet de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Lees verder

2018-11-29

Artificial intelligence: Learning from insights

Deze tekst is alleen in het Engels.

Business intelligence (BI) and AI use the same statistical techniques, but can we use BI in place of AI?

Brain superimposed on electrical cicuitsAt one of my latest presentations on artificial intelligence (AI), a member of the audience asked me about the difference between business intelligence (BI) and AI. As BI and AI use the same statistical techniques, why can’t we use BI where AI is just hype?

Lees verder

2018-11-01

Grootscheepse data-analyses zijn niet het antwoord op fraude | Why mass data analytics isn’t the answer to fraud

Fraude-opsporing moet zowel ethisch als legaal zijn.

Fraude is een regelmatig terugkerend onderwerp op de voorpagina’s van de kranten. De verontwaardiging onder politici en burgers is steevast groot, want het gaat vaak om publiek geld. De verontwaardiging verrast me niet. Maar wat ik wel verontrustend vind, is dat allerlei data-analisten beweren dat ze fraude kunnen ontdekken met wat slimme zoekvragen. Wat een optimistische kijk op de wereld.

Lees verder

2018-10-10

Augmented artificial intelligence: Will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Augmented Intelligence seems to be the way to push the AI revolution forward. But will it work, or is it just marketing talk to gain acceptance and trust?

Artificial Intelligence

One of the methods of using artificial intelligence (AI) is to augment the user. AI will only be used to assist the human worker, not replace him. Augmented Intelligence seems to be the way to push the AI revolution forward. But will it work, or is it just marketing talk to gain acceptance and trust?

Lees verder

2018-08-20

Een nieuw baanplan | A new track plan

Dieseltriebwagen BR 640 LINT

Mijn webpagina’s “Ontwerp van kleine modelspoorwegen” bevat een nieuw sporenplan. Deze keer een variant op een plan van C.J. Freezer. Deze baan is een goede uitbreiding van een beginset, vandaar de naam “Startset”.

My homepage “Small Layout Design” has a new track plan. This time a variant of a plan made by Mr. C.J. Freezer. This plan is a great extension for a train set, hence the name “Starter set”.

2018-08-10

Zet AI in op bulkprocessen | Adopting AI in business processes

Artificiële intelligentie is niet zo slim, wel erg snel.

Business idea diagram graphAl zijn er al veel softwarepakketten met ingebouwde artificiële intelligentie op de markt, een specifieke oplossing vereist nog veel ambachtelijk handwerk.

Maar deze specifieke systemen bieden wel het voordeel dat AI wordt ingezet op die bedrijfsprocessen waar het meeste voordeel behaald kan worden. Maar de vraag is: welke processen zijn nu het meest geschikt om AI toe te passen?

Lees verder

2018-05-15

Documentmanagement: stel de gebruiker centraal

This text is only in Dutch.

Recent stond er een artikel in Trouw over een onderzoek van het NIBUD. De conclusie was dat gewone burgers, mensen zoals u en ik, de weg wel eens kwijtraken in de stortvloed van digitale informatie die over ons heen komt. En dan praat ik niet over nepnieuws, maar over rekeningen, belastingbrieven, abonnementendie in digitaal formaat […]

Stapels papieren

Recent stond er een artikel in Trouw over een onderzoek van het NIBUD. De conclusie was dat gewone burgers, mensen zoals u en ik, de weg wel eens kwijtraken in de stortvloed van digitale informatie die over ons heen komt. En dan praat ik niet over nepnieuws, maar over rekeningen, belastingbrieven, abonnementendie in digitaal formaat langs allerlei kanalen naar ons worden opgestuurd. Toen alles nog per post op papier binnenkwam, was het nog redelijk overzichtelijk, maar nu ontbreken de digitale vaardigheden om deze informatiestroom te verwerken. Met alle gevolgen van dien, zoals betalingsachterstanden en overbodige abonnementen.

Lees verder

2018-03-05

Building a document-based chatbot

Deze tekst is alleen in het Engels.

Chatbot robot

When used for information transfer, chatbots can be used to direct the user to the information he or she wants. Using question–answer pairs, the user can traverse the knowledge captured in the chatbot.

Lees verder

2017-12-21

2018: Voorbij de AI-hype… | 2018: Beyond the AI hype!

20182017 was het jaar van artificiële intelligentie (ai). Althans, dat wilden de voorspellers ons doen geloven. Maar is het ook gebeurd? Wat zeker is, is dat er veel “ai-washing” heeft plaatsgevonden. Niet-intelligente it-producten werden van een ai-label voorzien. Wat mijn collega Ron Tolido “fake ai” noemt. Amazon webservices weet al sinds 2005 effectief in te spelen op de grote ai-belofte. Maar waar is de onderliggende technologie?

Lees verder

2017-11-08

Ik ben niet bang voor AI, ik ben bang voor slechte AI

This text is only in Dutch.

Zal kunstmatige intelligentie een bedreiging gaan vormen voor de mensheid?

2013_11_060021d - (t3)Als AI zo ver gevorderd is dat het slimmer is dan mensen, wat zal er dan gebeuren? Zal AI zijn conclusies trekken en de mensheid gaan overheersen of zelfs uitroeien? Niet de minsten vrezen het laatste. Elon Musk en Bill Gates waarschuwen hiervoor en willen dat de overheid toezicht gaat houden op AI. Mark Zuckerberg denkt dat het zwaar wordt overdreven, terwijl anderen denken dat AI niet zover is of kan komen dat het een serieuze bedreiging gaat vormen.

Lees verder

2017-10-04

Quality Data, a must have for AI

Deze tekst is alleen in het Engels.

With the advent of Artificial Intelligence (AI) we are able to analyse data in more depth than ever before.

Quality in scrabble lettersAI techniques like Machine Learning (ML) can unravel deeper insights from sets of data than traditional statistical techniques. Big Data both requires and enables these new methods. We can now access large amounts of data through mass storage and high performance computing.

Lees verder

2017-08-24

Le Train de Jardin de Bernard Déluard

Misschien kent u deze tuinspoorwerg al, maar ik ben er nu tegenaan gelopen en ik wil dit graag met u delen. Dit is voor mij een van de mooiste tuinspoorwegen die ik heb gezien. Afgezien van de uitstekende fotografie heeft deze baan een prachtige sfeer. Echt het nader bekijken waard. Je vous en prie!

Maybe you alreay know this garden railway, but I just stumbled upon it and I want to share my discovery with you. This is one of the finest garden railwats I’ve even seen. Besides the excellent photography, this layout has a beautiful atmosphere. Worthwile to take a closer look. Je vous en prie!

© Aiguillages

2017-08-02

Wie is bang voor AI?

This text is only in Dutch.

Ik ben niet bang voor AI, ik ben bang voor slechte AI.

2013_11_060021d - (t3)

Deze zomer is de bekende discussie weer eens losgebarsten: ‘Zal artificiële intelligentie(AI) een bedreiging worden voor de mensheid?’ Wat zal er gebeuren als AI-systemen zo ver gevorderd zijn dat zij slimmer zijn dan mensen?

Lees verder