ECM & AI

ECM, IBM, AI, Watson en alles daaromheen. | ECM, IBM, AI, Watson and everything related.

2023-03-24

ChatGPT: feit, fictie en de waarheid | ChatGPT: facts, fiction and truth

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen veel artikelen in kranten en nieuwsitems op televisie over ChatGPT. Omdat ChatGPT schijnbaar een antwoord op alle vragen weet, rijst de vraag of we dit soort technologie wel willen gebruiken. Of dat het onontkoombaar is. Dit artikel probeert na te gaan wat de ethische implicaties van ChatGPT zijn. En vooral wat het betekent voor ons begrip van feit, fictie en waarheid.

Lees verder...

2022-06-28

Algoritmes, artificial intelligence en ethiek - Een atechnische inleiding

This text is only in Dutch.

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media dat algoritmes een bedreiging (en een kans) vormen. Maar wat is eigenlijk een algoritme en waarvoor worden zij gebruikt? En waarom zorgen juist slimme algoritmes voor problemen? In deze inleiding wordt beschreven wat algoritmes zijn, wat artificial intelligence is en welke ethische uitdagingen deze algoritmes hebben.

Lees verder...

2022-03-24

Niet zo slimme AI is best wel nuttig | Not so smart AI can be quite useful

Sketchy figurine saying: I'm smart, I thinkIn oktober 2021 werd de voltooiing van de onvoltooide symfonie nr.10 van Beethoven uitgevoerd. Deze keer was het muziekstuk niet afgemaakt door een componist, maar door een AI-programma. Ondanks het feit dat de makers er hoog van opgaven dat computers eindelijk creatief zijn, bleek het resultaat nogal mager. «Bloedeloos, saai, majesteitsschennis» recenseerde Trouw.

Lees verder...

2022-02-24

Inclusieve Artificial Intelligence

This text is only in Dutch.

 Computer display in flat styleErdinç Saçan schreef voor de Fontys Hogescholen een boek over «Inclusieve Artificial Intelligence».

Dit boek is een poging om aan de hand van interviews met experts uit het veld te kijken hoe AI op de juiste, onbevooroordeelde (neutrale) manier kan worden ingezet. Daarom legde Erdinç de experts twee vragen voor:

  • Kunnen we algoritmen inzetten voor het algemene belang, om zo discriminatie en ongelijkheid te bestrijden?
  • Algoritmes nemen steeds meer beslissingen voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat dit op een inclusieve manier gebeurt?

Lees verder...

2021-11-01

Ethiek van KI is eigenlijk ethiek van automatisering

This text is only in Dutch.

Ook een automatiseringsproject moet ethisch kloppen.

KompasIn een artikel uit 2017 stelt Tom Rikert dat Kunstmatige Intelligentie (KI) echt loont wanneer het wordt gebruikt om processen vergaand te automatiseren. KI die menselijke denkprocessen wil imiteren, is academisch gezien interessant, maar levert voor bedrijven nog niet veel op. Beter eenvoudige KI die de productiviteit vergroot dan ingewikkelde intelligentie die maar sporadisch gebruikt kan worden.

Lees verder...

2021-09-23

The application of ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

“Building software applications with ethical requirements and guidelines – next to the functional and non-functional requirements – creates better and more relevant applications for consumers, users, and society.”

Person riding on a monowheelConsumers and users of software applications expect those same applications to behave ethically – even being capable of fostering ethical behavior in companies and society.

A significant number of people expect organizations, like businesses and government bodies, to use algorithms that are ethical, meaning that they are transparent, fair and non-discriminatory. So how can we embed the ethical discussions around applications into our organizations?

Lees verder...

2021-07-21

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Lees verder...

2021-06-09

ECM is dood. Leve informatiemanagement?

This text is only in Dutch.

The Information Management section during the Operational Readiness InspectionEnterprise content management (ecm) bestaat niet meer. Dat wil niet zeggen dat er geen ecm of documentmanagement-systemen meer verkocht worden. Nog steeds worden er documenten geschreven en bewerkt, opgeslagen en gedeeld, bewaard en weggegooid. Maar als concept is ecm verouderd. De taken en verantwoordelijkheden die hier vroeger onder vielen, scharen we nu onder Information Management of Information Governance.

Lees verder...

2021-05-10

Human in the loop: (how) will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Infinity loopArtificial intelligence (AI) is used more and more in real-life business situations. Many businesses implement AI technology to reduce operational costs, increase efficiency, grow revenue, and improve customer experience. But sometimes, they are confronted with ill-behaving AI. AI decisions can be biased, discriminatory, or even malicious. The need to keep AI in check is real and human supervision seems necessary to restrain AI.

Lees verder...

2021-04-23

Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

This text is only in Dutch.

Key 2019 memes by Futurist Gerd LeonhardTechnologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

Lees verder...

2021-02-10

AI ethics is more than a framework

Deze tekst is alleen in het Engels.

Steel framework of a bridge Discussions around Artificial Intelligence (AI) and ethics are getting pace this year. A lot has been done at universities, technology companies and consulting firms. Many large tech firms have published frameworks on how your organization can build customer trust. These frameworks outline how to embed ethics within your AI projects and applications. But is following these frameworks enough to become truly ethical around AI? I’m afraid not.

Lees verder...

2021-01-13

Working from home: know your business processes well

Deze tekst is alleen in het Engels.

Woman sitting at computer deskDue to the COVID-19 pandemic, many professionals have been forced to work from home. While this has now been going on for several months, more people are reflecting and writing about this phenomenon. In the beginning, there was much talk about the right tools for replacing physical meetings, but should we not go beyond — looking for tools and analysing the work that has to be done?

Lees verder...

2020-10-09

Human-in-the-Loop: een verantwoordelijk idee?

This text is only in Dutch.

Ethisch correct maar moeilijk uitvoerbaar

Infinite loopAfgelopen september is de bestuurder van de zelfrijdende auto, die het eerste dodelijke ongeluk met zo’n auto had “veroorzaakt”, aangeklaagd voor doodslag van Elaine Herzberg. Ondanks dat de auto zelf het gevaar veel te laat onderkende. En ondanks dat de bestuurder een taak moest uitvoeren waar hij niet op was voorbereid — het controleren van een autonome machine.

Lees verder...

2020-09-08

The “why” in building trust in AI

Deze tekst is alleen in het Engels.

Golden Circle by Simon SinekThe current discussion on artificial intelligence focuses on many topics. Next to the scientific progress researchers are making, there is still a lot of debate about the consequences of AI. Bias, ethics, privacy, security – are all relevant when talking about applications based on AI. For me, it all boils down to trust. Can we trust what AI does? Does it fulfill its promises, or is there a dark side?

Lees verder...

2020-07-20

Documentarchieven en Artificial Intelligence: een momentopname

This text is only in Dutch.

Ring binders alignedDe discussies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Artificial Intelligence (of AI) gaan ook dit jaar in volle kracht door. Nog steeds is de vraag: waar kunnen we AI het beste toepassen? En wat zijn de mogelijke consequenties van deze toepassing? Maar waar Machine Learning een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijft de toepassing van Artificial Intelligence bij ongestructureerde documenten achter. Waar kunnen we AI nu al toepassen bij Enterprise Content Management?

Lees verder...

2020-04-03

Inzicht in interpretable machine learning

This text is only in Dutch.

Methodes om machine learning te begrijpen

Display dummyMachine learning is een black box. We stoppen er gegevens in en er komt een voorspelling of beslissing uit. Maar we weten niet waarom het algoritme deze beslissing heeft genomen. Omdat de eerlijkheid en rechtvaardigheid van deze beslissingen gecontroleerd moeten worden, willen we wel het waarom weten. Interpretable machine learning probeert gebruikers dat inzicht te geven. Inmiddels zijn er zeer uiteenlopende methodes beschikbaar om even zo veel uiteenlopende machinelearningmodellen begrijpelijk te maken, constateren Reinoud Kaasschieter en Derk-Jan Riesthuis.

Lees verder...

2020-03-13

Testen van Artificiële Intelligentie, kan dat wel?

This text is only in Dutch.

Ieder softwaresysteem moet getest worden. Ook systemen met nieuwe technologie, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Maar bestaande, “klassieke” testmethoden schieten tekort. Misschien komt het wel omdat bestaande testprocessen niet goed werken bij AI.

2019-2020Ook wanneer we blackboxtesten gebruiken, waarbij we evalueren welke output een systeem genereert naar aanleiding van input, treden er problemen op. Want intelligente systemen reageren niet altijd hetzelfde. Terwijl gangbare softwaretesten er juist van uitgaan dat systemen consistent reageren op dezelfde input.

Lees verder...