ECM & AI

ECM, IBM, AI, Watson en alles daaromheen. | ECM, IBM, AI, Watson and everything related.

2021-07-21

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Lees verder...

2021-06-09

ECM is dood. Leve informatiemanagement?

This text is only in Dutch.

The Information Management section during the Operational Readiness InspectionEnterprise content management (ecm) bestaat niet meer. Dat wil niet zeggen dat er geen ecm of documentmanagement-systemen meer verkocht worden. Nog steeds worden er documenten geschreven en bewerkt, opgeslagen en gedeeld, bewaard en weggegooid. Maar als concept is ecm verouderd. De taken en verantwoordelijkheden die hier vroeger onder vielen, scharen we nu onder Information Management of Information Governance.

Lees verder...

2021-05-10

Human in the loop: (how) will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Infinity loopArtificial intelligence (AI) is used more and more in real-life business situations. Many businesses implement AI technology to reduce operational costs, increase efficiency, grow revenue, and improve customer experience. But sometimes, they are confronted with ill-behaving AI. AI decisions can be biased, discriminatory, or even malicious. The need to keep AI in check is real and human supervision seems necessary to restrain AI.

Lees verder...

2021-04-23

Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

This text is only in Dutch.

Key 2019 memes by Futurist Gerd LeonhardTechnologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

Lees verder...

2021-02-10

AI ethics is more than a framework

Deze tekst is alleen in het Engels.

Steel framework of a bridge Discussions around Artificial Intelligence (AI) and ethics are getting pace this year. A lot has been done at universities, technology companies and consulting firms. Many large tech firms have published frameworks on how your organization can build customer trust. These frameworks outline how to embed ethics within your AI projects and applications. But is following these frameworks enough to become truly ethical around AI? I’m afraid not.

Lees verder...

2021-01-13

Working from home: know your business processes well

Deze tekst is alleen in het Engels.

Woman sitting at computer deskDue to the COVID-19 pandemic, many professionals have been forced to work from home. While this has now been going on for several months, more people are reflecting and writing about this phenomenon. In the beginning, there was much talk about the right tools for replacing physical meetings, but should we not go beyond — looking for tools and analysing the work that has to be done?

Lees verder...

2020-10-09

Human-in-the-Loop: een verantwoordelijk idee?

This text is only in Dutch.

Ethisch correct maar moeilijk uitvoerbaar

Infinite loopAfgelopen september is de bestuurder van de zelfrijdende auto, die het eerste dodelijke ongeluk met zo’n auto had “veroorzaakt”, aangeklaagd voor doodslag van Elaine Herzberg. Ondanks dat de auto zelf het gevaar veel te laat onderkende. En ondanks dat de bestuurder een taak moest uitvoeren waar hij niet op was voorbereid — het controleren van een autonome machine.

Lees verder...

2020-09-08

The “why” in building trust in AI

Deze tekst is alleen in het Engels.

Golden Circle by Simon SinekThe current discussion on artificial intelligence focuses on many topics. Next to the scientific progress researchers are making, there is still a lot of debate about the consequences of AI. Bias, ethics, privacy, security – are all relevant when talking about applications based on AI. For me, it all boils down to trust. Can we trust what AI does? Does it fulfill its promises, or is there a dark side?

Lees verder...

2020-07-20

Documentarchieven en Artificial Intelligence: een momentopname

This text is only in Dutch.

Ring binders alignedDe discussies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Artificial Intelligence (of AI) gaan ook dit jaar in volle kracht door. Nog steeds is de vraag: waar kunnen we AI het beste toepassen? En wat zijn de mogelijke consequenties van deze toepassing? Maar waar Machine Learning een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijft de toepassing van Artificial Intelligence bij ongestructureerde documenten achter. Waar kunnen we AI nu al toepassen bij Enterprise Content Management?

Lees verder...

2020-04-03

Inzicht in interpretable machine learning

This text is only in Dutch.

Methodes om machine learning te begrijpen

Display dummyMachine learning is een black box. We stoppen er gegevens in en er komt een voorspelling of beslissing uit. Maar we weten niet waarom het algoritme deze beslissing heeft genomen. Omdat de eerlijkheid en rechtvaardigheid van deze beslissingen gecontroleerd moeten worden, willen we wel het waarom weten. Interpretable machine learning probeert gebruikers dat inzicht te geven. Inmiddels zijn er zeer uiteenlopende methodes beschikbaar om even zo veel uiteenlopende machinelearningmodellen begrijpelijk te maken, constateren Reinoud Kaasschieter en Derk-Jan Riesthuis.

Lees verder...

2020-03-13

Testen van Artificiële Intelligentie, kan dat wel?

This text is only in Dutch.

Ieder softwaresysteem moet getest worden. Ook systemen met nieuwe technologie, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Maar bestaande, “klassieke” testmethoden schieten tekort. Misschien komt het wel omdat bestaande testprocessen niet goed werken bij AI.

2019-2020Ook wanneer we blackboxtesten gebruiken, waarbij we evalueren welke output een systeem genereert naar aanleiding van input, treden er problemen op. Want intelligente systemen reageren niet altijd hetzelfde. Terwijl gangbare softwaretesten er juist van uitgaan dat systemen consistent reageren op dezelfde input.

Lees verder...

2019-12-09

A designer's view on AI ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

Ethics wordcloudA three part article on ethical Artificial Intelligence. What is ethics in AI and what can you do to implement it in your business?

Lees verder...

2019-11-22

AI en werving: hoe met bias om te gaan?

This text is only in Dutch.

Interpretable Machine Learning kan meer transparantie bieden

Man aan bureauDe laatste tijd wordt steeds meer gesproken over het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) om het selectieproces van kandidaten voor vacatures te stroomlijnen. Met als belangrijk bijkomend voordeel dat het proces objectiever wordt. Maar is dat wel zo? Interpretable Machine Learning kan helpen om inzichtelijk te maken waarom een systeem een kandidaat aanwijst als de beste, en anderen niet.

Lees verder...

2019-11-11

Rebuilding a cathedral – or how to create a compelling business case

Deze tekst is alleen in het Engels.

This blog post tries to analyze what we can do to make our audience believe in our business plans. A lot can be said about this topic.

Notre Dame de Paris, FranceOn April 15, 2019, the Notre Dame Cathedral in Paris caught fire. This was a catastrophe not only for Paris and France, but for the whole world as well. Money soon poured in to make a reconstruction and restoration possible. Capgemini also donated generously and enough funds have already been promised to restore the building to its former glory.

Lees verder...

2019-10-09

AI en minderheids­groeperingen: 6 richtlijnen om onbewuste vooroordelen in kunstmatige intelligentie te voorkomen

This text is only in Dutch.

AI netwerkRegelmatig verschijnen berichten in de media hoe bij dataprojecten bepaalde groepen mensen onbewust worden gediscrimineerd. Algoritmes of kunstmatige intelligentie zien met name minderheidsgroeperingen in de samenleving over het hoofd. Ze worden hierdoor uit- of buitengesloten, zodat ze geen eerlijke kans hebben op een baan, inkomen, opleiding enzovoorts. Dit leidt tot maatschappelijk ongewenste discriminatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat ethiek tijdig wordt geadresseerd in dataprojecten en dat minderheids­groepen niet over het hoofd worden gezien?

Lees verder...

2019-06-24

Haal eerst de bias uit de mens

This text is only in Dutch.

Zolang mensen discrimineren, zullen AI-systemen dat ook blijven doen

In het april-nummer van ag connect beschrijft Jasper Bakker hoe een systeem voor recruitement van nieuwe personeelsleden seksistisch werd. Het was juist de bedoeling van Amazon om gender-bias te voorkomen. Maar door het gebruik van historische data werd het historisch gegroeide seksisme van Amazon netjes hergebruikt in het nieuwe systeem. Het systeem faalde in zijn doelstelling en werd buiten gebruik gesteld.

Lees verder...

2019-03-25

Automatische metadata: waarom eigenlijk? | Automatic metadata: Why actually?

Copyright catalogs at the Library of CongressZolang ik in het werkveld enterprise content management (ECM) vertoef, zijn er altijd discussies geweest over metadata van documenten. Metadata toekennen is het middel om documenten te zoeken en te vinden. Het is een belangrijk hulpmiddel om een zaak of een proces met een document te starten. Maar steeds komt de discussie naar boven welke en hoeveel metadata er nodig zijn. Met daarop volgend de vraag door wie en wanneer deze metadata moeten worden vastgelegd.

Lees verder...

2019-02-05

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

This text is only in Dutch.

Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van systemen is in feite een inherent ethische activiteit. Daarom moeten opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers op de hoogte zijn van ethiek en leren om deze in hun werk op te nemen.

Definition of EthicsMet de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Lees verder...