Reinoud’s ͢Blog

De persoonlijke blog van Reinoud Kaasschieter | The personal blog of Reinoud Kaasschieter

Entries list

Wednesday, July 21 2021

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Continue reading

Saturday, July 3 2021

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

BR628 in Sigmaringen, DuitslandVandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met twee nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Amerikaanse tour gegaan en gekeken hoe je treinplaat met een ovaal kan uitbreiden met een kopstation. Allemaal op basis van Märklin C-rails. Verder heb ik een ouder ontwerp van Iain Rice opnieuw getekend, ook met Märklin C-rails.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With two new designs. I went American and investigates how you can extend a baseboard with an oval track with a terminus station. All based on Märklin C-track. And I’ve redrawn an older plan from Iain Rice, also with Märklin C-track.

Wednesday, June 9 2021

ECM is dood. Leve informatiemanagement?

This text is only in Dutch.

The Information Management section during the Operational Readiness InspectionEnterprise content management (ecm) bestaat niet meer. Dat wil niet zeggen dat er geen ecm of documentmanagement-systemen meer verkocht worden. Nog steeds worden er documenten geschreven en bewerkt, opgeslagen en gedeeld, bewaard en weggegooid. Maar als concept is ecm verouderd. De taken en verantwoordelijkheden die hier vroeger onder vielen, scharen we nu onder Information Management of Information Governance.

Continue reading

Monday, May 10 2021

Human in the loop: (how) will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Infinity loopArtificial intelligence (AI) is used more and more in real-life business situations. Many businesses implement AI technology to reduce operational costs, increase efficiency, grow revenue, and improve customer experience. But sometimes, they are confronted with ill-behaving AI. AI decisions can be biased, discriminatory, or even malicious. The need to keep AI in check is real and human supervision seems necessary to restrain AI.

Continue reading

Friday, April 23 2021

Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

This text is only in Dutch.

Key 2019 memes by Futurist Gerd LeonhardTechnologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

Continue reading

Thursday, March 4 2021

Pizza!

Pizza-modelbaan

Vandaag heb ik een nieuwe modelbaan op mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Geïnspireerd door de smalspoorbanen op de Britse eilanden, begon ik wat rollend materieel en landschap te verzamelen in de Engelse schaal 1:76. Samen met mijn voorliefde voor vervallen gebieden en plekken in het landschap zonder een specifiek doel, wilde ik een niet nader gedefinieerd stukje land uitbeelden.

Today I’ve published a new layout on my site “Small layout design”. Inspired by the narrow gauge railways on the British Isles, I started to collect some rolling stock and scenery in scale 1:76 or 4 mm scale. Together with my love for run-down areas and patches in the landscape without a dedicated purpose, I wanted to depict some non-descript piece of land.

Wednesday, February 10 2021

AI ethics is more than a framework

Deze tekst is alleen in het Engels.

Steel framework of a bridge Discussions around Artificial Intelligence (AI) and ethics are getting pace this year. A lot has been done at universities, technology companies and consulting firms. Many large tech firms have published frameworks on how your organization can build customer trust. These frameworks outline how to embed ethics within your AI projects and applications. But is following these frameworks enough to become truly ethical around AI? I’m afraid not.

Continue reading

Wednesday, January 13 2021

Working from home: know your business processes well

Deze tekst is alleen in het Engels.

Woman sitting at computer deskDue to the COVID-19 pandemic, many professionals have been forced to work from home. While this has now been going on for several months, more people are reflecting and writing about this phenomenon. In the beginning, there was much talk about the right tools for replacing physical meetings, but should we not go beyond — looking for tools and analysing the work that has to be done?

Continue reading

Friday, October 9 2020

Human-in-the-Loop: een verantwoordelijk idee?

This text is only in Dutch.

Ethisch correct maar moeilijk uitvoerbaar

Infinite loopAfgelopen september is de bestuurder van de zelfrijdende auto, die het eerste dodelijke ongeluk met zo’n auto had “veroorzaakt”, aangeklaagd voor doodslag van Elaine Herzberg. Ondanks dat de auto zelf het gevaar veel te laat onderkende. En ondanks dat de bestuurder een taak moest uitvoeren waar hij niet op was voorbereid — het controleren van een autonome machine.

Continue reading

Tuesday, September 22 2020

Nieuwe normaal heeft procesmatig werken nodig

This text is only in Dutch.

Woman sitting at computer deskDe coronapandemie is nog niet voorbij. De maatregelen om de verspreiding in te dammen, duren daarom nog even voort. Een van de maatregelen is het zo veel mogelijk thuiswerken. Sommigen beweren zelfs dat thuiswerken het nieuwe normaal wordt. Wat betekent dat voor de manier waarop we ons werk organiseren?

Continue reading

Tuesday, September 8 2020

The “why” in building trust in AI

Deze tekst is alleen in het Engels.

Golden Circle by Simon SinekThe current discussion on artificial intelligence focuses on many topics. Next to the scientific progress researchers are making, there is still a lot of debate about the consequences of AI. Bias, ethics, privacy, security – are all relevant when talking about applications based on AI. For me, it all boils down to trust. Can we trust what AI does? Does it fulfill its promises, or is there a dark side?

Continue reading

Monday, July 20 2020

Documentarchieven en Artificial Intelligence: een momentopname

This text is only in Dutch.

Ring binders alignedDe discussies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Artificial Intelligence (of AI) gaan ook dit jaar in volle kracht door. Nog steeds is de vraag: waar kunnen we AI het beste toepassen? En wat zijn de mogelijke consequenties van deze toepassing? Maar waar Machine Learning een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijft de toepassing van Artificial Intelligence bij ongestructureerde documenten achter. Waar kunnen we AI nu al toepassen bij Enterprise Content Management?

Continue reading

Sunday, July 12 2020

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

Camee-modelbaan

Vandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met enkele nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Engelse tour gegaan en een camee-modelbaan getekend. Verrassend genoeg op basis van Märklin-rails.

Om dat Fleischmann stopt met H0-treinen, ben ik begonnen alternatieve ontwerpen voor dit railsysteem te maken. In de loop van de tijd voeg ik er meer toe, maar ik weet nog niet hoe ver ik hier mee zal gaan.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With some new designs. I went British and drew a cameo layout. Suprisingly, based on Märklin-track.

Because Fleischmann has stopped with its H0-trains, I’ve started designing alternative plans for this track system. I’ll gradually add them to the site, but I don’t know how far this will take me.

Thursday, June 25 2020

Nieuw uiterlijk | New layout

Thème GrayscaleDoor systeemwijzigingen bij Gandi, heb ik mijn blogsite moeten migreren. Ik heb van de kans gebruik gemaakt om het uiterlijk te wijzigen naar een meer aantrekkelijke en responsive versie. Ik hoop dat het u bevalt. Voor de goede orde: mijn blogsite wordt geleverd door dotclear. Het thema is Grayscale Bootstrap door Start Bootstrap en Philippe aka amalgame

De achtergrond­foto is door mij op 11 september 2018 genomen in Nacionalni parka Plitvička jezera, Kroatië.

Due to system changes at Gandi, I had to migrate my blog site. I took the opportunity to change the layout to a more appealing and responsive one. I hope you like it. For the record: my blog site is delivered by dotclear. The theme is Grayscale Bootstrap by Start Bootstrap and Philippe aka amalgame.

The background image has been photographed by me on September 11, 2018, in Plitvice Lakes National Park, Croatia.

Friday, April 3 2020

Inzicht in interpretable machine learning

This text is only in Dutch.

Methodes om machine learning te begrijpen

Display dummyMachine learning is een black box. We stoppen er gegevens in en er komt een voorspelling of beslissing uit. Maar we weten niet waarom het algoritme deze beslissing heeft genomen. Omdat de eerlijkheid en rechtvaardigheid van deze beslissingen gecontroleerd moeten worden, willen we wel het waarom weten. Interpretable machine learning probeert gebruikers dat inzicht te geven. Inmiddels zijn er zeer uiteenlopende methodes beschikbaar om even zo veel uiteenlopende machinelearningmodellen begrijpelijk te maken, constateren Reinoud Kaasschieter en Derk-Jan Riesthuis.

Continue reading

Friday, March 13 2020

Testen van Artificiële Intelligentie, kan dat wel?

This text is only in Dutch.

Ieder softwaresysteem moet getest worden. Ook systemen met nieuwe technologie, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Maar bestaande, “klassieke” testmethoden schieten tekort. Misschien komt het wel omdat bestaande testprocessen niet goed werken bij AI.

2019-2020Ook wanneer we blackboxtesten gebruiken, waarbij we evalueren welke output een systeem genereert naar aanleiding van input, treden er problemen op. Want intelligente systemen reageren niet altijd hetzelfde. Terwijl gangbare softwaretesten er juist van uitgaan dat systemen consistent reageren op dezelfde input.

Continue reading

Friday, November 22 2019

AI en werving: hoe met bias om te gaan?

This text is only in Dutch.

Interpretable Machine Learning kan meer transparantie bieden

Man aan bureauDe laatste tijd wordt steeds meer gesproken over het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) om het selectieproces van kandidaten voor vacatures te stroomlijnen. Met als belangrijk bijkomend voordeel dat het proces objectiever wordt. Maar is dat wel zo? Interpretable Machine Learning kan helpen om inzichtelijk te maken waarom een systeem een kandidaat aanwijst als de beste, en anderen niet.

Continue reading

Monday, November 11 2019

Rebuilding a cathedral – or how to create a compelling business case

Deze tekst is alleen in het Engels.

This blog post tries to analyze what we can do to make our audience believe in our business plans. A lot can be said about this topic.

Notre Dame de Paris, FranceOn April 15, 2019, the Notre Dame Cathedral in Paris caught fire. This was a catastrophe not only for Paris and France, but for the whole world as well. Money soon poured in to make a reconstruction and restoration possible. Capgemini also donated generously and enough funds have already been promised to restore the building to its former glory.

Continue reading