ECM & AI

ECM, IBM, AI, Watson en alles daaromheen. | ECM, IBM, AI, Watson and everything related.

Entries list

Thursday, November 9 2023

Begin nu met duurzame data-architecturen! | Get started with sustainable data architectures!

Een hangbrug in een bosCapgemini heeft zichzelf verplicht om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. We streven ernaar om in 2040 een netto-nul bedrijf te zijn. Ook willen we onze klanten helpen om voor 2030 10 miljoen tCO₂e te besparen. Hierom moeten we rekening houden met de CO₂-impact van IT. Vandaag de dag is ICT verantwoordelijk voor ≈3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot.¹ Datacentra zijn verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide als je alle apparaten meetelt die gebruik maken van dataopslag.² Interne dataopslag wordt niet eens meegeteld.

Continue reading...

Tuesday, October 31 2023

Heldere ethiek voor heldere beslissingen

This text is only in Dutch.

Wanneer moeten we Artificiële Intelligentie in het onderwijs absoluut niet gebruiken?

GCC Classroom PixArtificiële intelligentie wordt steeds meer toegepast, ook in het onderwijs. Maar aan het gebruik ervan kleven ethische bezwaren, zeker wanneer AI wordt gebruikt voor beoordelingen en voorspellingen. We moeten daarom voorzichtig zijn om AI te gebruiken wanneer we niet weten hoe een beoordeling of voorspelling tot stand is gekomen. Want niet alleen discriminatie ligt op de loer.

Continue reading...

Friday, June 9 2023

Design ChatGPT with Passion, Purpose, and Values

Deze tekst is alleen in het Engels.

Rotterdamse politie op scooterThe rise of ChatGPT has surprised many people, even AI experts. Not only the bewildering capabilities of the chat program itself but also the massive adaptation by the general public in a very short time. Never has an IT innovation taken off so rapidly. But it seems that this kind of technology adaptation has some serious ethical consequences. How do we deal with them?

Continue reading...

Friday, March 24 2023

ChatGPT: feit, fictie en de waarheid | ChatGPT: facts, fiction and truth

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen veel artikelen in kranten en nieuwsitems op televisie over ChatGPT. Omdat ChatGPT schijnbaar een antwoord op alle vragen weet, rijst de vraag of we dit soort technologie wel willen gebruiken. Of dat het onontkoombaar is. Dit artikel probeert na te gaan wat de ethische implicaties van ChatGPT zijn. En vooral wat het betekent voor ons begrip van feit, fictie en waarheid.

Continue reading...

Thursday, September 29 2022

Bias is een blijvertje

This text is only in Dutch.

De mens en de macrokosmosDe discussies rondom de ethiek van Artificiële Intelligentie (AI) richten zich de laatste tijd vooral op twee onderwerpen: bias en privacy. Bias zijn vooroordelen die ontstaan in datasystemen. Wanneer deze vooroordelen zich richten tegen bepaalde bevolkingsgroepen, ligt discriminatie op de loer. Daarom wordt veel aandacht en tijd besteed om bias in data te voorkomen. Maar wat moet je doen wanneer dat niet gaat lukken?

Continue reading...

Tuesday, June 28 2022

Algoritmes, artificial intelligence en ethiek - Een atechnische inleiding

This text is only in Dutch.

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media dat algoritmes een bedreiging (en een kans) vormen. Maar wat is eigenlijk een algoritme en waarvoor worden zij gebruikt? En waarom zorgen juist slimme algoritmes voor problemen? In deze inleiding wordt beschreven wat algoritmes zijn, wat artificial intelligence is en welke ethische uitdagingen deze algoritmes hebben.

Continue reading...

Thursday, March 24 2022

Niet zo slimme AI is best wel nuttig | Not so smart AI can be quite useful

Sketchy figurine saying: I'm smart, I thinkIn oktober 2021 werd de voltooiing van de onvoltooide symfonie nr.10 van Beethoven uitgevoerd. Deze keer was het muziekstuk niet afgemaakt door een componist, maar door een AI-programma. Ondanks het feit dat de makers er hoog van opgaven dat computers eindelijk creatief zijn, bleek het resultaat nogal mager. «Bloedeloos, saai, majesteitsschennis» recenseerde Trouw.

Continue reading...

Thursday, February 24 2022

Inclusieve Artificial Intelligence

This text is only in Dutch.

 Computer display in flat styleErdinç Saçan schreef voor de Fontys Hogescholen een boek over «Inclusieve Artificial Intelligence».

Dit boek is een poging om aan de hand van interviews met experts uit het veld te kijken hoe AI op de juiste, onbevooroordeelde (neutrale) manier kan worden ingezet. Daarom legde Erdinç de experts twee vragen voor:

  • Kunnen we algoritmen inzetten voor het algemene belang, om zo discriminatie en ongelijkheid te bestrijden?
  • Algoritmes nemen steeds meer beslissingen voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat dit op een inclusieve manier gebeurt?

Continue reading...

Monday, November 1 2021

Ethiek van KI is eigenlijk ethiek van automatisering

This text is only in Dutch.

Ook een automatiseringsproject moet ethisch kloppen.

KompasIn een artikel uit 2017 stelt Tom Rikert dat Kunstmatige Intelligentie (KI) echt loont wanneer het wordt gebruikt om processen vergaand te automatiseren. KI die menselijke denkprocessen wil imiteren, is academisch gezien interessant, maar levert voor bedrijven nog niet veel op. Beter eenvoudige KI die de productiviteit vergroot dan ingewikkelde intelligentie die maar sporadisch gebruikt kan worden.

Continue reading...

Thursday, September 23 2021

The application of ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

“Building software applications with ethical requirements and guidelines – next to the functional and non-functional requirements – creates better and more relevant applications for consumers, users, and society.”

Person riding on a monowheelConsumers and users of software applications expect those same applications to behave ethically – even being capable of fostering ethical behavior in companies and society.

A significant number of people expect organizations, like businesses and government bodies, to use algorithms that are ethical, meaning that they are transparent, fair and non-discriminatory. So how can we embed the ethical discussions around applications into our organizations?

Continue reading...

Wednesday, July 21 2021

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Continue reading...

Wednesday, June 9 2021

ECM is dood. Leve informatiemanagement?

This text is only in Dutch.

The Information Management section during the Operational Readiness InspectionEnterprise content management (ecm) bestaat niet meer. Dat wil niet zeggen dat er geen ecm of documentmanagement-systemen meer verkocht worden. Nog steeds worden er documenten geschreven en bewerkt, opgeslagen en gedeeld, bewaard en weggegooid. Maar als concept is ecm verouderd. De taken en verantwoordelijkheden die hier vroeger onder vielen, scharen we nu onder Information Management of Information Governance.

Continue reading...

Monday, May 10 2021

Human in the loop: (how) will it work?

Deze tekst is alleen in het Engels.

Infinity loopArtificial intelligence (AI) is used more and more in real-life business situations. Many businesses implement AI technology to reduce operational costs, increase efficiency, grow revenue, and improve customer experience. But sometimes, they are confronted with ill-behaving AI. AI decisions can be biased, discriminatory, or even malicious. The need to keep AI in check is real and human supervision seems necessary to restrain AI.

Continue reading...

Friday, April 23 2021

Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

This text is only in Dutch.

Key 2019 memes by Futurist Gerd LeonhardTechnologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

Continue reading...

Wednesday, February 10 2021

AI ethics is more than a framework

Deze tekst is alleen in het Engels.

Steel framework of a bridge Discussions around Artificial Intelligence (AI) and ethics are getting pace this year. A lot has been done at universities, technology companies and consulting firms. Many large tech firms have published frameworks on how your organization can build customer trust. These frameworks outline how to embed ethics within your AI projects and applications. But is following these frameworks enough to become truly ethical around AI? I’m afraid not.

Continue reading...

Wednesday, January 13 2021

Working from home: know your business processes well

Deze tekst is alleen in het Engels.

Woman sitting at computer deskDue to the COVID-19 pandemic, many professionals have been forced to work from home. While this has now been going on for several months, more people are reflecting and writing about this phenomenon. In the beginning, there was much talk about the right tools for replacing physical meetings, but should we not go beyond — looking for tools and analysing the work that has to be done?

Continue reading...

Friday, October 9 2020

Human-in-the-Loop: een verantwoordelijk idee?

This text is only in Dutch.

Ethisch correct maar moeilijk uitvoerbaar

Infinite loopAfgelopen september is de bestuurder van de zelfrijdende auto, die het eerste dodelijke ongeluk met zo’n auto had “veroorzaakt”, aangeklaagd voor doodslag van Elaine Herzberg. Ondanks dat de auto zelf het gevaar veel te laat onderkende. En ondanks dat de bestuurder een taak moest uitvoeren waar hij niet op was voorbereid — het controleren van een autonome machine.

Continue reading...