Märklin & others

Modelspoorwegbouw met Märklin en vele anderen. | Model railways with Märklin and many others.

Entries list

Monday, May 20 2024

Camee-modelbaantje | Cameo model railway

Micro camee-modelbaan

Ik heb de pagina met de Camee-modelbaan uitgebreid met een nieuwe ontwerpvariant. Nu in schaal 009 of H0e, dus 9 mm smalspoor. De oppervlakte is nu 80×20 cm² geworden. Klein, maar het past wel op bijna ieder boekenplank.

I’ve extended the page about the Cameo model railway with a new design variant. Now in scale 009 or H0e, that is 9 mm narrow gauge. De surface area is now 80×20 cm². Small, but it will fit on almost all book shelfs.

Wednesday, May 1 2024

Het ovaal & zelfvoorzienend kistje | The Oval & Self-contained Box

Het ovaal

Vandaag heb ik twee nieuwe modelbanen op mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd: Het ovaal en Zelfvoorzienend kistje. Geïnspireerd door de smalspoorbanen op de Britse eilanden, begon ik wat rollend materieel en landschap te verzamelen in de Engelse schaal 1:76. Samen met mijn voorliefde voor hele kleine modelbaantjes waarop toch nog enigszins zinvol gereden kan worden.

Today I’ve published two new modelrailway layouts on my site “Small layout design”: The Oval and Self-contained Box. Inspired by the narrow gauge railways on the British Isles, I started to collect some rolling stock and scenery in scale 1:76 or 4 mm scale. Together with my love very small layouts with the possibility to run trains in some meaningful form.

Tuesday, November 1 2022

Slanke Engelse wissel van Märklin | Slim double slip from Märklin

Marklin 24720Eindelijk is hij er: de slanke Engelse wissel voor Märklin C-rails, artikelnummer 24720. Door deze wissel kan je realistische stationsemplacementen bouwen. Vooral met lange rijtuigen zien wisselstraten met de 12,1° wissels er zo veel beter uit. Je moet er wel de ruimte voor hebben. Alleen vind ik de adviesprijs van €99,99 wel erg aan de hoge kant.

It’s finally here: the slim double-slip switch for MärklinC-tracks, article number 24720. This switch allows you to build realistic station yards. Especially with long carriages, switch ladders with the 12.1° turnouts look so much better. You have to have the space for it. However, I find the suggested retail price of €99.99 a bit on the high side.

Foto | Photo: © Märklin GmbH.

Wednesday, August 24 2022

Nieuwe baanontwerpen | New model railway design

Neerwaartse spiraal

Gisteren heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuw ontwerp met een ondergronds opstelstation. Ik wilde nagaan of een ondergronds opstelterrein ook mogelijk is bij kleine modelbanen. Door gebruik te maken van kant-en-klare klimspiralen denk ik dat dit ontwerp toch gemakkelijk te bouwen is.

Ook heb ik een kleinere versie van de Camee-modelbaan toegevoegd.

Yesterday I published a new page of my site “The Design of Small Model Railways”. With a new design with an underground fiddle yard. I wanted to investigate if an underground staging yard can be used for small model railways. By using ready-made helixes I think this design is easy to build.

I also added a smaller version of the Cameo layout.

Sunday, July 17 2022

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

Faller Ontwerp 1

Vandaag heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuwe ontwerp gebaseerd op een baanontwerp uit de oude Faller-brochure «Baanontwerpen 840». Ik ben op de klassiek tour gegaan en gekeken hoe je ontwerp uit de jaren 70 kan herontwerpen tot een gemoderniseerd ontwerp. Nu op basis van Märklin C-rails.

Today I’ve published a new page on my site “Small layout design”. With a new design based on a track plan from the old Faller brochure «Track Layout Plans 840». I made a rather old-fashioned redesign a track plan from the 70s into a modernised design. Now based on Märklin C-track.

Saturday, July 3 2021

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

BR628 in Sigmaringen, DuitslandVandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met twee nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Amerikaanse tour gegaan en gekeken hoe je treinplaat met een ovaal kan uitbreiden met een kopstation. Allemaal op basis van Märklin C-rails. Verder heb ik een ouder ontwerp van Iain Rice opnieuw getekend, ook met Märklin C-rails.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With two new designs. I went American and investigates how you can extend a baseboard with an oval track with a terminus station. All based on Märklin C-track. And I’ve redrawn an older plan from Iain Rice, also with Märklin C-track.

Thursday, March 4 2021

Pizza!

Pizza-modelbaan

Vandaag heb ik een nieuwe modelbaan op mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Geïnspireerd door de smalspoorbanen op de Britse eilanden, begon ik wat rollend materieel en landschap te verzamelen in de Engelse schaal 1:76. Samen met mijn voorliefde voor vervallen gebieden en plekken in het landschap zonder een specifiek doel, wilde ik een niet nader gedefinieerd stukje land uitbeelden.

Today I’ve published a new layout on my site “Small layout design”. Inspired by the narrow gauge railways on the British Isles, I started to collect some rolling stock and scenery in scale 1:76 or 4 mm scale. Together with my love for run-down areas and patches in the landscape without a dedicated purpose, I wanted to depict some non-descript piece of land.

Sunday, July 12 2020

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

Camee-modelbaan

Vandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met enkele nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Engelse tour gegaan en een camee-modelbaan getekend. Verrassend genoeg op basis van Märklin-rails.

Om dat Fleischmann stopt met H0-treinen, ben ik begonnen alternatieve ontwerpen voor dit railsysteem te maken. In de loop van de tijd voeg ik er meer toe, maar ik weet nog niet hoe ver ik hier mee zal gaan.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With some new designs. I went British and drew a cameo layout. Suprisingly, based on Märklin-track.

Because Fleischmann has stopped with its H0-trains, I’ve started designing alternative plans for this track system. I’ll gradually add them to the site, but I don’t know how far this will take me.

Thursday, August 1 2019

Faller verkoopt ook TomyTec | Faller also sells TomyTec

Net ontdekt. Faller verkoopt ook TomyTec. Dat is goed nieuws, omdat de rails en wissels van Tomix heel geschikt zijn voor kleine modelspoorbanen. De krappe bogen en korte wissels maken een compact spoorplan mogelijk. En TomyTec heeft een uitgebreid assortiment straatsporen. Geschikt voor de schalen N en H0e. Nu hoef je deze artikelen niet meer in Japan te bestellen.

Ik heb de rails zelf toegepast bij mijn Moppe treinbaan.

Just discovered. Faller also sells TomyTec. That’s good news, because the track and switches of Tomix are highly suitable for small model railways. The narrow curves and short turnouts make compact track plans possible. And TomyTec has a large program of street tracks. Suitable for N-scale, British OO9-scale and European H0e-scale. Ordering in Japan is no longer necessary.

I’ve used the track on my own Moppe layout.

Monday, August 20 2018

Een nieuw baanplan | A new track plan

Dieseltriebwagen BR 640 LINT

Mijn webpagina’s “Ontwerp van kleine modelspoorwegen” bevat een nieuw sporenplan. Deze keer een variant op een plan van C.J. Freezer. Deze baan is een goede uitbreiding van een beginset, vandaar de naam “Startset”.

My homepage “Small Layout Design” has a new track plan. This time a variant of a plan made by Mr. C.J. Freezer. This plan is a great extension for a train set, hence the name “Starter set”.

Thursday, August 24 2017

Le Train de Jardin de Bernard Déluard

Misschien kent u deze tuinspoorwerg al, maar ik ben er nu tegenaan gelopen en ik wil dit graag met u delen. Dit is voor mij een van de mooiste tuinspoorwegen die ik heb gezien. Afgezien van de uitstekende fotografie heeft deze baan een prachtige sfeer. Echt het nader bekijken waard. Je vous en prie!

Maybe you alreay know this garden railway, but I just stumbled upon it and I want to share my discovery with you. This is one of the finest garden railwats I’ve even seen. Besides the excellent photography, this layout has a beautiful atmosphere. Worthwile to take a closer look. Je vous en prie!

© Aiguillages

Tuesday, January 10 2017

Small Model Railway Design has moved | Ontwerp van kleine modelspoorbanen is verplaatst

Due to the fact that my provider online.nl has stopped offering Personal Web Pages as a service, I’ve moved the website to my domain kaasschieter.net. Please use the navigation links on the right site of the page to go to my website about small layouts for model railways.

Gezien het feit dat mijn provider online.nl gestopt is met het aanbieden van “Personal Web Pages”, heb ik mijn website verplaatst naar mijn domein kaasschieter.net. U kunt de navigatie­koppelingen aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken om te komen bij mijn website over kleine baan­ontwerpen voor model­spoorwegen.

Monday, February 15 2016

Mijn website is nu responsive | My website is now responsive

Mijn websiteOntwerp van kleine model­spoor­banen” is geheel vernieuwd en is nu responsive. De pagina’s zijn nu goed te bekijken op allerlei apparaten, zoals tablets en mobieltjes. En de vormgeving is ook gemoderniseerd. Het heeft even wat moeite gekost, maar het resultaat laat zich zien.

My website “The Design of Small Model Railways” is completely re-newed and has been made responsive. The pages are now readable on all devices, such as tables and smartphones. And the design has been modernised too. It took some effort, but the result is quite satifying.

Sunday, December 13 2015

“Starters Kid” revisited

“Starters Kid”

Mijn webpagina’s “Ontwerp van kleine modelspoorwegen” bevatten een nieuw sporenplan. Edwin en Jonas hebben me gevraagd om dit baanplan opnieuw te tekenen voor het Fleischmann Profi systeem. Ik wilde geen flexrails gebruiken om te kijken of dit spoorsysteem ook geschikt is voor dit soort banen. Na wat gepuzzel ben ik erin geslaagd hetzelfde spoorfiguur op dezelfde oppervlakte te leggen.

My homepage “Small Layout Design” has a new track plan. Edwin and Jonas asked me to re-draw this track plan using Fleischmann Profi system. I didn’t want to use flex track to see it this track system is also suitable for this kind of track plans. And after some fiddling I managed to create the same figure on the same area.

Tuesday, February 10 2015

Een nieuw baanplan | A new track plan

Een half station | Half a station

Mijn webpagina’s “Ontwerp van kleine modelspoorwegen” bevat een nieuw sporenplan. Deze keer een eindstation met een gekoppeld schaduwstation. De truc is dat alleen een helft van het station is nagebootst, vandaar de naam “Een half station”.

My homepage “Small Layout Design” has a new track plan. This time a end station with a fiddle yard attached. The gimmick is that only half of the station has been depicted, hence the name “Half a station”.

Tuesday, January 28 2014

Nieuw baanplan op mijn website | New track plan on my website

Evert Jan, een lezer van deze site, heeft mij gevraagd een van mijn ontwerpen opnieuw te tekenen op N-schaal 1:160. Hij maakt gebruik van Fleischmann «piccolo»-railmateriaal. Dat materiaal heb ik dan ook gebruikt voor het ontwerp.

Evert Jan, a reader of this site, has asked me to redraw one of my designs in N-scale 1:160. He uses Fleischmann «piccolo» sectional track. I’ve used this system for the design.

Continue reading...

Monday, May 6 2013

Nieuwe pagina voor mijn website | New page for my website

Little Trains of Wales

Ik heb vanavond een nieuwe pagina toegevoegd aan mijn website: "Ontwerp van kleine modelspoorbanen". De pagina heet "De baan verkleinen". Ga vooral een kijkje nemen.

De meeste modelbouwers dromen van kamerbrede modelbanen, maar sommigen onder ons willen echte miniatuur pronkstukjes maken. In hun, en mijn, zoektocht naar steeds kleinere modelbanen is er een speciaal soort banen ontstaan.

Tonight I've added a new page to my website "Small Layout Design". The page is named "Shrinking the layout". Come and take a look.

Most modellers dream of king size layouts, some of us want to create miniature gems. In their, and mine, quest to design ever smaller model railways, a special kind of layouts emerged.

© Reinoud Kaasschieter, the Netherlands

Saturday, January 26 2013

Een verbetering voor het Märklin stootblok? | An improvement for the Märklin buffer?

Het Märklin stootblok met nummer 24977 is het standaard stootblok in het C-railsprogramma. Wat ik opvallend vind aan dit onderdeel is de nogal zware uitvoering van het stootblok zelf. Misschien goed voor aan het eind van stationssporen, maar voor een willekeurig opstelspoor toch wat te zwaar. Door een eenvoudige ingreep kan echter het veel lichtere Fleischmann stootblok nr. 6117 worden gebruikt. Ik vind het resultaat veel sierlijker en mooier.

Continue reading...