Overig | Other

Overig | Other

Entries list

Tuesday, September 22 2020

Nieuwe normaal heeft procesmatig werken nodig

This text is only in Dutch.

Woman sitting at computer deskDe coronapandemie is nog niet voorbij. De maatregelen om de verspreiding in te dammen, duren daarom nog even voort. Een van de maatregelen is het zo veel mogelijk thuiswerken. Sommigen beweren zelfs dat thuiswerken het nieuwe normaal wordt. Wat betekent dat voor de manier waarop we ons werk organiseren?

Continue reading...

Thursday, June 25 2020

Nieuw uiterlijk | New layout

Thème GrayscaleDoor systeemwijzigingen bij Gandi, heb ik mijn blogsite moeten migreren. Ik heb van de kans gebruik gemaakt om het uiterlijk te wijzigen naar een meer aantrekkelijke en responsive versie. Ik hoop dat het u bevalt. Voor de goede orde: mijn blogsite wordt geleverd door dotclear. Het thema is Grayscale Bootstrap door Start Bootstrap en Philippe aka amalgame

De achtergrond­foto is door mij op 11 september 2018 genomen in Nacionalni parka Plitvička jezera, Kroatië.

Due to system changes at Gandi, I had to migrate my blog site. I took the opportunity to change the layout to a more appealing and responsive one. I hope you like it. For the record: my blog site is delivered by dotclear. The theme is Grayscale Bootstrap by Start Bootstrap and Philippe aka amalgame.

The background image has been photographed by me on September 11, 2018, in Plitvice Lakes National Park, Croatia.