Nieuwe baanontwerpen | New model railway design

De persoonlijke blog van Reinoud Kaasschieter | The personal blog of Reinoud Kaasschieter

Post

Neerwaartse spiraal

Gisteren heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuw ontwerp met een ondergronds opstelstation. Ik wilde nagaan of een ondergronds opstelterrein ook mogelijk is bij kleine modelbanen. Door gebruik te maken van kant-en-klare klimspiralen denk ik dat dit ontwerp toch gemakkelijk te bouwen is.

Ook heb ik een kleinere versie van de Camee-modelbaan toegevoegd.

Yesterday I published a new page of my site “The Design of Small Model Railways”. With a new design with an underground fiddle yard. I wanted to investigate if an underground staging yard can be used for small model railways. By using ready-made helixes I think this design is easy to build.

I also added a smaller version of the Cameo layout.